INDRETNING

Vores opgave er at skabe den bedst mulige arbejdsplads i et miljø, der er skræddersyet til virksomhedens ønsker, og som imødekommer ledelsens strategiske mål. Vores rådgivning kan understøtte en komplet proces eller bidrage til dele af den.

Test fit

Et test fit er et unikt redskab, når en bygning skal vurderes i forhold til brugbarhed for netop jeres organisation.

For kortlægning af, hvordan en bygning kan udnyttes, udfører vi indledningsvist et test fit til virksomheden, der står over for beslutningen: Skal vi flytte? Eller skal vi ændre på indretningen i vores nuværende bygning? Et test fit giver et hurtigt overblik over en given bygnings generiske indretningsmuligheder, idet vi sikrer, at arbejdstilsynets vejledninger er overholdt. Plantegninger suppleres med konkrete optællinger og korte beskrivelser, der samlet er et stærkt strategisk værktøj for virksomhedens ledelse.

Analyse

Hvem er I, hvad arbejder I med, og hvordan vil I gerne udvikle jer?

Det videre samarbejde funderes på, at vi skal lære jer og jeres organisation godt at kende. Vi stiller spørgsmål og udfordrer jer, og I giver svar. Til sidst har vi samlet et dokumenteret grundlag for den efterfølgende proces. Et fælles grundlag sikrer, at vi sammen når i mål med netop det, I har brug for som virksomhed.

Rumdisponering

Rum disponeres efter virksomhedens faktiske behov sammenstillet med en vision for understøttelse og udvikling af arbejdsprocesser.

I processen sikres fleksibilitet i bygningens indretning, og der skabes værdi via gennemtænkt infrastruktur og funktionalitet. Denne opgave er en afgørende brik i den tidlige programmering af en ny bygning, og som mange bygherrer desværre overser på grund af fokus andre steder i byggeriet. Men netop her skabes stor værdi, idet der rettidigt tages hånd om indretning, logistik, effektivitet og dermed ikke mindst økonomi.

Referencebesøg

Besøg andre virksomheder, der har været igennem den proces, som I står overfor.

Få inspiration fra andre til, hvordan et kontor indrettes og ikke mindst, hvordan rum, aktiviteter og detaljer kan løses, så det går op i en højere enhed. Vi sammensætter og deltager gerne i en inspirationstur, hvor I tager på virksomhedsbesøg og får inspiration til både designretning, funktioner og løsninger.

Indretningsplaner

Den indsamlede viden afspejles i indretningsplaner.

Alle etager og områder optegnes med indretning rum for rum. Efter behov suppleres der med 3D-visualiseringer, som giver et godt indblik i den fremtidige indretning. Der er mange detaljer, der skal tænkes ind i denne fase, og efter behov kan flere brugere inddrages. Indretningsplanerne er det gennemgående værktøj, der fra de indledende test fits til de afsluttende indflytningsplaner holder styr på møbler, materialer, belysning – ønsker og muligheder.

Identitet

Valg af materialer, farver og overflader, der understøtter virksomhedens identitet.

Materialeanbefalingerne underbygges af referencefotos, materialeprøver, 3D-visualiseringer mv. Anbefalingerne samles i en konkret materialepalet som del af indretningsforslaget. Oplægget vil danne baggrund for inventarvalgene, men vil også tage hånd om nogle af byggeriets elementer, som er stærkt influerende på rummenes identitet; det kan være valg af gulve, lofter, vægoverflader mv.

Specialinventar

Projektering af inventar unikt til projektet.

En skræddersyet indretning vil ofte indeholde elementer af specialinventar. Disse detailprojekteres specifikt til projektet. Projekteringen udmønter sig i designtegninger samt beskrivelser, der danner baggrund for indkøb og produktion af møblerne hos en inventarsnedker.

Komplettering

Solafskærmning, folie til glasvægge, AV, planter, skiltning mm.

Design af supplerende elementer, der skaber sammenhæng og fortælling og samtidig sikrer et unikt og helstøbt projekt.

Opfølgning

Opfølgning på projektet måneder efter indflytning.

At finde helt på plads i nye omgivelser kan tage tid. Efter seks måneder er der typisk opnået så mange erfaringer, at det giver god mening at tage et opfølgningsmøde. Det kan være, virksomheden er klar til et nyt skridt, eller at der er behov for enkelte tilpasninger. Hvis opfølgningsmødet aftales allerede ved indflytningsdagen, giver det ro til at falde til i de nye omgivelser, fordi alle ved, at der tages hånd om tilpasninger på et senere tidspunkt.