OM OS

Vores veje har krydset hinanden ad flere omgange over de sidste 15 år. Hver gang har vi fundet hinanden i et interessefællesskab, der roterer omkring udvikling af den gode arbejdsplads. Med baggrund inden for byggeledelse, projektledelse, bygherrefunktion og bygherrerådgivning samt produktdesign, indretnings- og bygningsarkitektur har vi nu slået os sammen i et interessekrydsfelt, hvor ønsket om at skabe unikke arbejdspladser er vores fælles drivkraft.

Vi har fokus på det gode rum, og på hvordan rum påvirker os. Ikke mindst rummet – som vi opholder os i, når vi er på arbejde – har i den grad betydning for, hvordan vi har det, hvordan vi interagerer med andre, og hvordan vi sættes i stand til at løse vores arbejdsopgaver. Vi er vilde med materialer, lys, skygge, møbler, æstetik, farver og de rum, der opstår i det gode sammenspil mellem alle disse komponenter og de mennesker, der skal indtage rummene.

Vi involverer os

Vi sætter os ind i virksomhedens ønsker og behov, og i tæt samarbejde med kunden udformer vi et unikt kontormiljø, der understøtter virksomhedens processer og giver medarbejderne rum. Rum, hvor man trives og kan udvikle sig. Vi støtter virksomheden i hele processen fra konkretisering af de første ønsker til udformning af kontoret.

Vi skaber gode rum

Vi har fokus på alle elementer af den gode arbejdsplads. Indledningsvist med analyse af faciliteterne samt opsamling af de krav og ønsker, der skal implementeres i indretningen for, at de nye rum kan udfolde en arbejdsplads, der lever op til ledelsens strategi og visioner.

Vi tænker i helheder og detaljer

Vi arbejder med logistik og funktionalitet, rumdesign og layout, materialevalg og belysning, sammensætning af møbler og farver, specialinventar m.v. Alle elementer, der skal udvælges med omhu for at skabe et helstøbt arbejdsmiljø.