PROJEKTER

Vores primære opgaver ligger inden for kontorbygninger: Nybyggeri eller ombygning med nyindretning eller omdisponering af eksisterende arealer.
Find herunder et par eksempler på vores projekter:

Normal A/S
Nyt hovedkvarter i Skanderborg

Opgaven: Rumdisponering, bygningsmaterialer, indretning, inventar og belysning.

Se hele galleriet.

Nicholaisen A/S
Ombygning af hovedkvarter

Opgaven: Projektering af kontorområde i tidligere lagerbygning; bygningsmaterialer, indretning, inventar og belysning.

Se hele galleriet.