Udvidelse af kontorkapacitet til salgsvirksomhed ved ombygning af lagerarealer til åbne kontorområder

Bygherre: Nicholaisen A/S
Ibrugtagning: 2017

Ved et opstået behov for ekstra arbejdspladser i eksisterende bygninger har vi arbejdet med virksomheden i forbindelse med omdannelse af en del af en lagerbygning til kontorarealer. Dette gav samtidig mulighed for at skabe end ny type rum til virksomheden, der understøtter en arbejdsform med fokus på teams og stor videndeling på tværs af afdelingerne.

Det første indretningsforslag blev startskuddet til omforandring af hele administrationsdelen, idet organisationens identitet blev tydeliggjort i indretningens materialer og designvalg.